infinite.cpp

Shkarkuar 609 herë. Ngarkuar më Mars 2010

infinite
loop
c++
Shkarko Kthehu ne C++
#include <iostream.h>

void main ()
{
  for (;;)
  {
   cout << "\nInfinite Loop!";
  }

  while (true)
  {
   cout << "\nInfinite Loop!";
  }

  do
  {
   cout << "\nInfinite Loop!";
  } while (true);
}