Ushtrim elementar shfaq paralelograme ascii E.C.cpp

Shkarkuar 631 herë. Ngarkuar më Mars 2010

cpp
c++
figura
gjeometrike
ascii
funksion
procedur
Shkarko Kthehu ne C++
/*
* Program qe krijon nje paralologram me madhesi sa inputi i perdoruesit
*
* Eduard Cuni 26 Janar 2010
*/

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

void shfaq(int rreshta, int kolona)
{
   for(int i = 0;i<rreshta;i++)
   {
       for(int j=0; j<i;j++)
           cout<<" ";
       for(int k=0; k<kolona;k++)
           cout<<'0';
       cout<<"\n";
   }    
}

int main(int argc, char *argv[])
{
  int x, y;
  cout<<"Sa rreshta dhe sa shtylla: "; 
  cin>>x>>y;
  shfaq(x,y);
  cout<<"\n\n";
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}