Paralelogrami.cpp

Shkarkuar 628 herë. Ngarkuar më Mars 2010

paralelogram
c++
for
Shkarko Kthehu ne C++
//Shkruani nje program i cili lexon nje numer te plote x 
//dhe shtyp ne ekran nje paralelogram te formuar me karakterin @
//me brinje dhe gjatesi sa numeri i kerkuar

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int x;
  int i;
  cout<<" Jepni Nje Numer: ";
  cin>>x;
	
	for (i=0; i<=x; i++)
	{
		for (int j=0; j<i; j++)
			cout<<' ';
		
		for (int j=0; j<=x; j++)
			cout<<'@';
		
		cout <<"\n";
	}
  
  system("Pause");
	return 0;
}