Ushtrim_-_Gjej_cfare_ben.cpp

Shkarkuar 641 herë. Ngarkuar më Mars 2010

ushtrim
c++
gjej
cfare
ben
Shkarko Kthehu ne C++
//Qellimi eshte te shohim se ca na tregon ky kod

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int x;
  while (cin >> x )
  {
     for (int i=x; i>0; i--)
     {
       cout << '*';
     }
     cout << endl; 
  } 
  return 0;
}