Ushtrimi2.cpp

Shkarkuar 655 herë. Ngarkuar më Mars 2010

katrori
for
c++
Shkarko Kthehu ne C++
/* Shkruani nj� program q� lexon nj� num�r t� plot� n,
  dhe pastaj shtyp n� ekran nj� katror (bosh)
  me brinj� t� krijuara nga karakteri yll (*) q� i ka
  brinj�t n. P.sh., p�r n=5 duhet t� marrim:
      
           *****
           *  *
           *  *
           *  *
           *****
*/ 
#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  cout<<"Jepni gjatesine e brinjes: ";
  cout<<endl;
  int n;
  int i;
  cin>>n;
  for (i=0; i<=n; i++)
  {
    cout<<'*';
  }
    cout<<endl;
   
  for (int j=2; j<=n; j++)
  { 
  cout<<'*';
  
  for (i=2; i<=n; i++)
  {
    cout<<' ';
  }
    cout<<'*'<<endl;
  }
    
     
  for (i=0; i<=n; i++)
  {
    cout<<'*';
  }
  cout<<endl;
  system("PAUSE");
}