cpp_pointers_-_tabele.cpp

Shkarkuar 638 herë. Ngarkuar më Mars 2010

cpp
c++
pointer
pointers
tabele
array
vektor
matri
Shkarko Kthehu ne C++
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  // Krijojme nje tabele me 5 elemente
	// Dhe u vendosim vlerat fillestare
  int tab[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
  
	// Marrim nje Pointer per nje Int
	// dhe i japim si vlere
	// adresen e elementit te pare te tabeles.
	//
	// Tabelat ne C/C++ fillojne gjithmone me
	// tregues 0
  int* ptr = &tab[0];
  
	// I ndryshojme vleren. ( Elementit te pare )
  *ptr = 6;
  
	// Rrisim vleren e pointerit, pra
	// ptr tani shenon ne elementin e dyte
  ptr++;
	
	// Nderrojme vleren e elementit te dyte
  *ptr = 7;
  
	// Njesoj si me siper
  ptr++;  
  *ptr = 8;
  
	// Bejme nje cilek mbi tabelen per te
	// afishuar vlerat e reja
  for (int i = 0; i < 5; i++)
  {
    cout << tab[i] << endl;
  }  
  
	// Ne vend te system pause
  cin.get();
  
  return 0;
}