goto.cpp

Shkarkuar 631 herë. Ngarkuar më Mars 2010

goto
label
c++
cpp
Shkarko Kthehu ne C++
#include <iostream>

/*
 * Shembull ne C++ i cili shpjegon
 * etiketat (labels) dhe goto
 *
 * Nje label deklarohet si :
 * <emer>:
 *
 * dhe shkohet tek ai me :
 * goto <emer>;
 */

using namespace std;

int main()
{
  goto parajse;

  // Deklarojme etiketen ferr
  //
  // pas asaj ekzekutohet nje cout
  // dhe shkojme ne fund
  ferr:
  cout << "Ti je ne ferr\n";
  goto fund;

  // Etiketa parajse
  //
  // ekzekuton nje cout
  // dhe te con ne ferr
  parajse:
  cout << "Ti je ne parajse!\n";
  goto ferr;

  // Etiketa fund
  //
  // ekzekuton nje cout
  fund:
  cout << "Ti je ne fund";

  return 0;
}