loja_random.cpp

Shkarkuar 632 herë. Ngarkuar më Mars 2010

loje
random
rand
srand
c++
cpp
Shkarko Kthehu ne C++
/**
 * Loje ne c++ e cila krijon nje numer te rastesishem
 * dhe perdoruesi duhet ta gjeje ate me sa me pak prova
 *
 * @author Emirald Mateli
 */

#include <iostream>
#include <ctime>

using namespace std;

/**
 * Kthen nje numer te rastesishem nga lo deri te hi
 *
 * @param int lo numri minimal
 * @param int hi numri maksimal
 * @return int numri i rastesishem
 */
int get_random_number(int lo, int hi)
{
  return lo+++ (rand() % hi);
}

int main()
{
  // Inicializohet fara (seed) e qe prodhon
  // numrat e rastesishem
  srand((unsigned)time(0));

  // ans do te ruaje pergjigjen e perdoruesit
  // the_number do te jete numri i cili do gjendet
  // max_range do jete numri maksimal qe the_number do mund te kete
  // tries eshte numri i provave te bera
  int ans,the_number, max_range, tries;
	
	tries = 0;


  cout << "Mireseerdhet ne \"Po e gjete fiton\"\nTek ne ti loz e fiton por edhe po s'fitove te pakten loze!\n";
  cout << "Shtyp nje numer (1-3) per te zgjedhur veshtiresine\n\n";
  cout << "\t1: Pertac (1-30)\n\t2: Fallxhor (1-100)\n\t3: Nostradamus (1-200)\n";

  cout << "\nPergjigju tani, ose hesht pergjithmone : ";
  // Lexojme pergjigjen e perdoruesit
  cin >> ans;
  cout << endl;

  // Kontrollojme pergjigjen
  switch(ans)
  {
    case 1: max_range = 30;
        cout <<"\t===_PERTAC_==="; break;

    case 2: max_range = 100;
        cout <<"\t===_FALLXHOR_==="; break;

    case 3: max_range = 200;
        cout <<"\t===_NOSTRADAMUS_===\nHallal plako!"; break;

    default:
      cout << "Ia fute kot tani, po e marr si fillestar.";
      max_range = 30;
      cout <<"\t===_PERTAC_===";
  }

  cout << endl;

  // Prodhojme nje numer te rastesishem nga 1
  // deri te max_range e cila do ndryshoje ne baze te veshtiresise
  the_number = get_random_number(1, max_range);

  // Loop infinit
  // Na duhet qe perdoruesi te kete sa prova
  // te doje
  for(;;)
  {
    // Lexojme nje pergjigje tjeter
    cout << "Jep nje numer : ";
    cin >> ans;

    // Nese e ka gjetur afishojme mesazhin e suksesit
    if (ans == the_number)
    {
      cout << "\n\nTi fitove kete loje! Sapo shpetove boten dhe princeshen nga dragoi i keq\n";
      cout << "Ti ia fute kot " << tries << " here. E turpshme!\n";

      system("pause");
      return 0;
    }
    else
    // Numer me i madh ose me i vogel
    // afishojme mesazhin perkates
    // dhe rrisim numrin e provave
    // te deshtuara
    if (ans > the_number)
    {
      cout << "Na duhet nje numer me i vogel\n";
      tries++;
    }
    else
    {
      cout << "Na duhet nje numer me i madh\n";
      tries++;
    }
  }

  return 0;
}