cikel_while_shfaq_vlera1-10.cpp

Shkarkuar 704 herë. Ngarkuar më Mars 2010

Shkarko Kthehu ne C++
 /*perdorni nje cikel while 
 per te shfaqur ne ekran vlerat e plota
 nga 1 deri ne 10.
 12345678910
 */
 
 #include<iostream>
 using namespace std;
 int main()
 {
   int mice;
   mice=1;
   while (mice<=10)
   {
      cout<<mice;
      mice++;
      //cout<<"\n";
     
   }
      cout<<"\n";
      system("PAUSE");
 }