while.cpp

Shkarkuar 626 herë. Ngarkuar më Mars 2010

c++
cplusplus
cpp
while
Shkarko Kthehu ne C++
#include <iostream.h>

int main()
{
 int i = 0;
 
 while (i <= 10)
 {
  cout <<i<<"\n";
  i++;
 }
 
 system("Pause");
 return 0;
}