CPP kthe minuta ne formen (ore minuta) E.C.cpp

Shkarkuar 610 herë. Ngarkuar më Stator 2010

cplusplus
kthe
ore
ne
formen
ore
minuta
cpp
c++
Shkarko Kthehu ne C++
//Program qe kthen minutat e dhene nga inputi ne formen: x ore dhe y minuta.
//E.Cuni 2010
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int minutat;
  cout << "Shkruaj numrin e minutave: ";
  cin >> minutat;
  cout << "Resultati: " << minutat/60 << " ore e " << minutat%60 << " minuta" << endl; 
  system("PAUSE");                                                                                                       
  return 0;
}