If.cpp

Shkarkuar 614 herë. Ngarkuar më Mars 2010

c++
cplusplus
cpp
if
Shkarko Kthehu ne C++
#include <iostream.h>

int main()
{
 int x = 5;
 int y = 6;
 
 if (x > y)
   cout<<"X>Y";
 else
   cout<<"Y>X";
 
 cout<<endl;
 system("PAUSE");  
  
 return 0;
}