Int_1_ne_10.cpp

Shkarkuar 586 herë. Ngarkuar më Shkurt 2010

c++
cplusplus
cpp
verifikim
input
Shkarko Kthehu ne C++
/*
 Te ndertohet nje program qe lexon nje numer
 dhe percakton nese eshte midis 1 dhe 10
*/

#include <iostream.h>

int main()
{
 int i = 15; // i japim nje vlere jashte kufijve
 
 // per sa kohe numri nuk eshte brenda kufijve
 while (! ((i >= 1) && (i<=10)) )
 {
  // I kerkojme perdoruesit leren
  cout<<"Shkruaj vleren (1-10) : ";
  cin>>i;
 } 
 
 // Per deri sa kemi ardhur ketu do te thote
 // qe kushti eshte plotesuar, pra vlera eshte midis 1-10
 cout <<"\nTi shkruajte : "<<i<<endl;
 system("PAUSE");
  
 return 0;
}