numri_i_shifrave_te_perbashketa.txt

Shkarkuar 434 herë. Ngarkuar më Janar 2012

numri
i
shifrave
te
perbashketa
Shkarko Kthehu ne C++

	Zgjidhje  menyra 1 (me tabele) :
#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  int nr1,n2,n1,shifra=0,perbashket=0,temp;
  cout<<"vendosni numrin e pare : ";
  cin>>nr1;
  n1=nr1;
  cout<<"vendosni numrin e dyte : ";
  cin>>n2;
  
  while(nr1>0){                //nje cikel while per te gjetur numrin e shifrave 
     nr1=nr1/10;    
     shifra++;
         }
  int tab[shifra];               //deklarimi i tabeles       
  
  for(int i=0;i<shifra;i++){          //inicializimi i tabeles me numrin e pare te ndare sipas shifrave
      tab[i]=n1%10;
      n1=n1/10;
               }
  while(n2>0){                //pjestojme numrin e dyte derisa te behet zero
    temp=n2%10;
    for(int j=0;j<shifra;j++){        //kontrollojme cdo shifer te tije nese eshte e barabarte me ndojnje pre j te parave 
     if(temp==tab[j])
       perbashket++;            //nese po (++)
                 }     
    n2=n2/10;                 
        
        }           
  cout<<"numra te perbashket : "<<perbashket; //afishimi            
  
  cin.get();
  cin.get();
  return EXIT_SUCCESS;
}

MENYRA 2 :
#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  int n1,n2,temp,perbashket=0,nr2;
  cout<<"vendosni numrin e pare : ";
  cin>>n1;
  cout<<"vendosni numrin e dyte : ";
  cin>>n2;
  
  nr2=n2;
  while(n1>0){
     temp=n1%10;
     while(n2>0){
       if(temp==n2%10)
         perbashket++;    
         n2=n2/10;  
           }     
     n1=n1/10;      
     n2=nr2;      
          }
  if(perbashket==0)
      cout<<"numrat qe vendoset nuk kane asnje shifer te perbashket \n";
  else