numri i shifrave zero qe ka prodhimi i el te vektorit.txt

Shkarkuar 487 herë. Ngarkuar më Janar 2012

nr
i
shifrave
zero
qe
ka
prodhimi
i
el
te
vektorit
Shkarko Kthehu ne C++
//Lexohet nje vektor me numra natyrore. Te afishohet numri i shifrave zero qe ka prodhimi i elementeve te vektorit

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  int tab[3]={100,50,20};
  int prodhimi=1;
  for(int i=0;i<3;i++){
    prodhimi=prodhimi*tab[i];         
             }
  cout<<"prodhimi : "<<prodhimi<<endl;
  int temp,zero=0;
  while(prodhimi>0){
     temp=prodhimi%10;
     if(temp==0)
     zero++;       
     prodhimi=prodhimi/10;       
           }                   
  cout<<"\nprodhimi ka "<<zero<<" zero \n";
  cin.get();
  cin.get();
  return EXIT_SUCCESS;
}