el poshte diagonales kryesore.txt

Shkarkuar 472 herë. Ngarkuar më Janar 2012

shuma
e
el.
poshte
diagonales
kryesore
Shkarko Kthehu ne C++
//te ndertoni nje program qe mbledh elementet poshte diagonales kryesore
Zgjidhje	
#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  int tab[3][4]={{1,2,3,4},
          {5,6,7,8},
          {9,8,7,6}};
  int s_p=0;        
  for(int i=0;i<3;i++){
    for(int j=0;j<4;j++){
     if(i>j){
      s_p=s_p+tab[i][j];      
         }     
              
              }
             }        
  cout<<s_p<<endl;           
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}