Katrori.cpp

Shkarkuar 611 herë. Ngarkuar më Mars 2010

katror
c++
for
loop
katrori
Shkarko Kthehu ne C++
#include <iostream.h>


int katrori(int x)
{
	return x*x;
}

int main()
{
	int i;
	
	for (i=0; i<=20; i++)
		cout<<i << " ne katror eshte " << katrori(i) <<endl;
		
	system("pause");
}