cplusplus-if.cpp

Shkarkuar 631 herë. Ngarkuar më Mars 2010

c++
if
kusht
Shkarko Kthehu ne C++
#include <iostream.h>

void main()
{
  int nr;

  for(nr = 0; nr < 10; nr = nr + 1)
  {
   if (nr == 0)
   {
	   cout << "Numri eshte 0";
   }

   if (nr < 5)
   {
	   cout << "Nr eshte " << nr << " dhe eshte numer i vogel";
   }
   else
   {
	   cout << "\nnr is " << nr << " dhe eshte numer i madh";
   }
  } 
  
	 system("pause");
}