Skedaret e fundit

15 skedaret e fundit te ngarkuar nga kontributoret

# Emri Kategoria Data Shkarkimet
1 Ushtimi_8_Seria.cpp C++ 02/09/2016
2 Ushtimi_7_Seria.cpp C++ 02/09/2016
3 Ushtimi_6_Pos_tek.cpp C++ 02/09/2016
4 Ushtimi_5_Shuma_a.cpp C++ 02/09/2016
5 Ushtimi_4_Exponenciali.cpp C++ 02/09/2016
6 Ushtimi_3_Kopjo_elemete.cpp C++ 02/09/2016
7 Ushtimi_2_Kerkimi.cpp C++ 02/09/2016
8 Ushtimi_1_Data.cpp C++ 02/09/2016
9 Detyre Kursi Web 2014.docx Web 29/01/2014
10 2013 - Ushtrime ne JavaScript dhe DOM.pptx Sisteme Multimediale 10/01/2014
11 2014 - Temat e Detyrave te kursit ne Sisteme Multimediale.docx Sisteme Multimediale 07/01/2014
12 2013 - L5 - Shtese - Teknika kompresimi.pdf Sisteme Multimediale 26/11/2013
13 ushtrime algoritmike _dt 5-10-2013.docx Algoritmike 11/11/2013
14 2013 - L4.1 - Sampling and quantization.pdf Sisteme Multimediale 07/11/2013
15 PHP - 2013 - L3.2 - Funksionet.pdf Web 31/10/2013