Skedaret me te shkarkuar

Gjate te gjitha koherave

# Emri Kategoria Data Shkarkimet
1 SQL.doc Database 1 17/06/2010
2 Hyrje ne programim sokol.doc Hyrje ne Informatike 17/06/2010
3 Sisteme shfrytezimi Leksionet 1 - 18.pdf OS - Sisteme shfrytezimi 22/10/2010
4 PHP - advanced2.pdf Web 21/04/2010
5 7.NETWORKING WITH TCPIP.pdf Te tjera 02/02/2011
6 Algoritmike - 2011 - Leksion 4 - Algoritmet e Renditjes.ppt Algoritmike 09/11/2010
7 logjika_matematike.pdf Logjike Matematike 17/03/2010
8 Rrjeta Kompjuterike Leksion 3 - S.Haxhia - Baza e transmetimit.pdf Rrjeta Kompjuterike 17/01/2011
9 Teori Grafesh.pdf Teori Grafesh 21/06/2010
10 Excel 2007 Tutorial.doc Njohuri kompjuterike 14/02/2012
11 Rrjeta Kompjuterike Leksion 5 - S.Haxhia - Topologjite.pdf Rrjeta Kompjuterike 19/01/2011
12 DB 2 - Leksion 1.pptx Database 2 26/03/2011
13 Inxhinieri Software - Leksion 1.pdf Inxhinieri Software 31/03/2011
14 Rrjeta Kompjuterike Leksion 7 - S.Haxhia - TCP-IP dhe interneti.pdf Rrjeta Kompjuterike 25/01/2011
15 Ushtrim integral me met. zevendesimit i veshtire E.C.pdf Analize Matematike 1 09/03/2010