Njohuri kompjuterike

9 skedare

Emri Lloji Madhesia
ACCESS.txt Skedar tekst 5.09 kb
Excel 2007 Tutorial.doc Dokument Word 1.19 mb
Hyrje ne shkencat kompjuterike L2 - 2011.docx Dokument Word 37.38 kb
Komandat e MS Dos.docx Dokument Word 21.06 kb
Leksione_1-4.rar Skedar rar 1.61 mb
Leksione_5-8.rar Skedar rar 1.79 mb
Leksione_9-13.rar Skedar rar 1.71 mb
Leksione_14-pjesa_e_mbetur.rar Skedar rar 1.37 mb
Word 2007Tutorial.docx Dokument Word 976.16 kb
Algjeber
Direktori
Anglisht
Direktori
Elektronike
Direktori
Fizika
Direktori
Logjike Matematike
Direktori