Struktura te Dhenash

32 skedare

Emri Lloji Madhesia
Binomi i njutonit.pas Skedar pas 1.21 kb
DETYRA.pdf Dokument PDF 336.53 kb
detyra 2 S.DH.rar Skedar rar 46.17 kb
Fibonaci Tests.pas Skedar pas 3.76 kb
Kursi Mujor.pdf Dokument PDF 18.32 kb
labirinti.pas Skedar pas 2.45 kb
Lexione ne stukture te dhenash 2012 G.B.rar Skedar rar 2.32 kb
Lista_FIFO E.C.pas Skedar pas 1.74 kb
Lista LIFO E.C.pas Skedar pas 1.54 kb
Loje e thjeshte me keyevent kap shkronjat E.C.pas Skedar pas 2.39 kb
mesime.rar Skedar rar 262.72 kb
njutoni.pas Skedar pas 2.13 kb
Rekursiv indirekt i thjeshte - EC.pas Skedar pas 708 b
Rekursivitet i thjeshte elementar EC.pas Skedar pas 233 b
S.DH-Seminar1.ppt Prezantim PowerPoint 311.5 kb
S.Dh-Seminar2.pdf Dokument PDF 280.81 kb
S.Dh-Seminar 3.pdf Dokument PDF 168.32 kb
S.Dh-Seminar 4.pdf Dokument PDF 212.82 kb
S.Dh-Seminar 5.pdf Dokument PDF 215.3 kb
S.Dh-Seminar 9.pdf Dokument PDF 237.91 kb
S.Dh-Seminar 10.pdf Dokument PDF 161.38 kb
S.Dh-Seminar 11.pdf Dokument PDF 215.32 kb
S.Dh-Seminar 12.pdf Dokument PDF 161.15 kb
S.Dh-Seminar 14.pdf Dokument PDF 263.33 kb
Seminar 12.pas Skedar pas 0 b
Seminar 14.txt Skedar tekst 3.72 kb
strukture te dhenash teza1.jpg Skedar jpg 217.78 kb
Trekendeshi_i_paskalit.pas Skedar pas 913 b
Trigonometri - v2.pas Skedar pas 4.96 kb
ushtrime ne str seminari 10-11.rar Skedar rar 3.3 kb
Ushtrim Plotpjestuesi MP - iterativ E.C.pas Skedar pas 542 b
Ushtrim Plotpjestuesi MP - Rekursiv E.C.pas Skedar pas 1.14 kb
Algjeber
Direktori
Anglisht
Direktori
Elektronike
Direktori
Fizika
Direktori
Logjike Matematike
Direktori