Web

26 skedare

Emri Lloji Madhesia
Arkiva Direktori
Teza Provimesh Direktori
Detyre Kursi Web 2014.docx Dokument Word 15.26 kb
PHP - 2011 - Hyrje ne ASP.NET.pptx Prezantim PowerPoint 233.99 kb
PHP - 2011 - L1 - Arkitektura baze e aplikacioneve web.doc Dokument Word 100.5 kb
PHP - 2011 - L10 - Cookies-Sesionet.ppt Prezantim PowerPoint 859.5 kb
PHP - 2011 - L11 - HTML dhe ASP.NET.pptx Prezantim PowerPoint 61.04 kb
PHP - 2011 - L12 ADO.NET.pptx Prezantim PowerPoint 87.1 kb
PHP - 2011 - Seminar1 - Strukturat e kontrollit.ppt Prezantim PowerPoint 98.5 kb
PHP - 2011 - Seminar2 - Tipet e variablave.ppt Prezantim PowerPoint 83.5 kb
PHP - 2011 - Seminar3 - Ushtrime Bazat e kodimit.ppt Prezantim PowerPoint 116 kb
PHP - 2013 - L1.1 - Arkitektura baze e app web.ppt Prezantim PowerPoint 143.5 kb
PHP - 2013 - L1.2.ppt Prezantim PowerPoint 138 kb
PHP - 2013 - L2 - Bazat e Kodimit ne PHP.ppt Prezantim PowerPoint 540.5 kb
PHP - 2013 - L3.1 - Baza te kodimit ne PHP(vazhdim).ppt Prezantim PowerPoint 776 kb
PHP - 2013 - L3.2 - Funksionet.pdf Dokument PDF 1.28 mb
PHP - 2013 - L4 - Vektoret.ppt Prezantim PowerPoint 263 kb
PHP - 2013 - L5 - Marrja e inputit te formave.ppt Prezantim PowerPoint 515.5 kb
PHP - 2013 - L7 - Klasat.ppt Prezantim PowerPoint 237 kb
PHP - 2013 - L8 - MySQL.ppt Prezantim PowerPoint 367.5 kb
PHP - 2013 - L9 - PHP MySQL.ppt Prezantim PowerPoint 243 kb
PHP - 2013- L6 - Perpunimi i stringjeve.ppt Prezantim PowerPoint 346 kb
PHP - advanced2.pdf Dokument PDF 47.76 kb
PHP - Arrays.php Skedar php 1.87 kb
PHP - Properties - Advanced.php Skedar php 1.34 kb
PHP - Properties Vazhdim - Advanced.php Skedar php 2.6 kb
PHP - Ushtrim - Krijo Fature nga array.php Skedar php 883 b
Web1 Detyre Kursi - Freeforum MVC.zip Skedar zip 39.73 kb
Database 1
Direktori
Gjuhe Formale
Direktori
Linux
Direktori
Visual Basic
Direktori