Database 1

24 skedare

Emri Lloji Madhesia
Arkiva Direktori
Teza Provimesh Direktori
6 Janar 2011 - U1.sql Skedar sql 225 b
6 Janar 2011 - U2.sql Skedar sql 253 b
6 Janar 2011 - U3.sql Skedar sql 289 b
Baze te dhenash L.Berberi - Leksion 1.ppt Prezantim PowerPoint 533 kb
Baze te dhenash L.Berberi - Leksion 2.ppt Prezantim PowerPoint 304 kb
Baze te dhenash L.Berberi - Leksion 3.ppt Prezantim PowerPoint 1012 kb
Baze te dhenash L.Berberi - Leksion 4.ppt Prezantim PowerPoint 1.46 mb
Baze te dhenash L.Berberi - Leksion 5.ppt Prezantim PowerPoint 794.5 kb
Baze te dhenash L.Berberi - Leksion 6 - SQL Query F. Agregate.ppt Prezantim PowerPoint 940.5 kb
Baze te dhenash L.Berberi - Leksion 7.pptx Prezantim PowerPoint 102.18 kb
Baze te dhenash L.Berberi - Leksion 8 - Integriteti dhe Siguria.ppt Prezantim PowerPoint 1018.5 kb
Baze te dhenash L.Berberi - Leksion 9.ppt Prezantim PowerPoint 1.24 mb
Baze te dhenash L.Berberi - Leksion 10.ppt Prezantim PowerPoint 944 kb
Baze te dhenash L.Berberi - Leksion 11.ppt Prezantim PowerPoint 841 kb
Baze te dhenash L.Berberi - Leksion 12.ppt Prezantim PowerPoint 845 kb
Baze te dhenash L.Berberi - Leksion 13.ppt Prezantim PowerPoint 1014 kb
SQL.doc Dokument Word 279.5 kb
Ushtrime - L.Berberi - Integrity Constraints.doc Dokument Word 60.5 kb
Ushtrime - L.Berberi - Kapitulli 2.pdf Dokument PDF 1.06 mb
Ushtrime - L.Berberi - Kapitulli i Normalizimit.pdf Dokument PDF 207.48 kb
Ushtrime - L.Berberi - Normalizimi.pdf Dokument PDF 316.63 kb
Ushtrime - L.Berberi - Project person.pdf Dokument PDF 132.2 kb
Ushtrime - L.Berberi - XML.pdf Dokument PDF 433.52 kb
Ushtrime - L.Berberi Database.doc Dokument Word 44 kb
Gjuhe Formale
Direktori
Linux
Direktori
Visual Basic
Direktori
Web
Direktori