Projekte

Projekte nga anetaret e bitbit

maldoinc/Gjurmo dergesen Java — Maj 2014

Program shqip per monitorimin e dergesave nga jashte te postes shqiptare bazuar mbi tracking number.

maldoinc/SubtitleDownloader Python — Maj 2014

Program per shkarkimin e titrave te filmave

maldoinc/TrayPing Delphi — Dhjetor 2011

Tray ping është një program i cili lejon monitorimin konstant të vonesës me një host të caktuar duke krijuar një ikonë në system tray me vonesën aktuale me hostin (ping)

maldoinc/BitManager PHP — Dhjetor 2010

BitManager është një program për manaxhimin e skedarëve online, shpejt, pa pasur nevojën e ndonjë programi apo klienti FTP. BitManager lejon krijimin, fshirjen, përpunimin, zhvendosjen dhe arkivimin e skedarëve nga-dhe-te serveri

maldoinc/CommieChat Delphi — Dhjetor 2010

CommieChat është një program chati i cili funksionon në një LAN, protokolli UDP bën që programi të mos ketë nevojë për ndonjë server, por ai futet në rrjet dhe pret për partnerë automatikisht.

maldoinc/CodeVault Delphi — Mars 2008

CodeVault është një program i cili ndihmon në organizimin e kodit të ripërdorshëm. Ka syntax highlighting për 21 gjuhë programimi, mundësi printimi, eksportim të kodit në RTF dhe HTML, skedarë të bashkangjitur, backup/restore të dhënave etj.